Điều khoản & Điều kiện
GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NHỮNG ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN

Rổng Hổ thực hiện trang mạng cá cược thể thao, trò chơi giải trí và được cấp phép hoạt động dựa theo những luật lệ và quy định từ Khu kinh tế Cagayan ở Phillipines với danh mục kinh doanh Giải trí trực tuyến. Tất cả hoạt động của người sử dụng trang mạng lệ thuộc và quản lý bởi những điều khoản và điều kiện sau:

Tính ứng dụng của những điều khoản & điều kiện này

1.1 Bằng cách nhấn vào ô “Đồng ý” và/hoặc tiến hành đăng nhập vào trang web, và/hoặc bằng cách mở tài khoản với Rổng Hổ, quý khách có nhiệm vụ phải đọc, hiểu và chấp nhận những điều khoản và điều kiện này. Việc đồng ý những điều khoản và điều kiện này và/hoặc bởi sự tiếp tục sử dụng trang web, quý khách được quy định bởi những điều khoản và điều kiện này và bởi những điều luật và quy định của Rổng Hổ và chính sách bảo mật được thông qua. Nếu có bất kì sự không thống nhất giữa những điều khoản và điều kiện và bất kì tài liệu tham khảo nào thì những điều khoản và điều kiện này sẽ chiếm ưu thế mọi lúc.
1.2 Rổng Hổ có quyền duy nhất bổ sung vào bất cứ lúc nào, những điều khoản và điều kiện này, điều luật , quy định, và chính sách bảo mật sẽ thay đổi phù hợp theo từng thời điểm. Quý khách có nhiệm vụ kiểm tra những điều khoản và điều kiện này để biết sự bổ sung và chỉnh sửa để quản lý tiến trình sử dụng trang web. Những điều khoản và điều kiện này sẽ có hiệu lực ngay khi được đăng tải trên trang web.
1.3 Những điều khoản và điều kiện này, điều luật và những quy định, chính sách bảo mật được viết bằng tiếng Việt.

Sự đại diện của quý khách

2.1 Khi quý khách đã đồng ý những điều khoản và điều kiện này, quý khách không thể thay đổi, vô điều kiện đại diện, đảm bảo và không được quy định bởi sự lưu giữ hay giới hạn đối với sự đại diện và đảm bảo, rằng:
Quý khách ít nhất phải đủ 18 tuổi, hoặc ở độ tuổi dưới sự đồng ý hoặc phần lớn trong phạm vi thẩm quyền khu vực của quý khách.
Có thể tham gia một cách hợp pháp vào Cược Thể Thao trong phạm vi thẩm quyền khu vực của quý khách.
Có năng lực tinh thần chịu trách nhiệm cho hành động của bản thân Quý khách và được quy định bởi những khoản và điều kiện này.

2.2 Nếu quý khách mong muốn đặt cược tại Rổng Hổ quý khách nên lưu ý những điều luật nhất định tại Việt Nam, địa chỉ thường trú, hoặc nơi được đặt cược của quý khách, những trang web cấm cá cược trực tuyến và/hoặc chơi game (gọi chung là cá cược) hoặc việc sử dụng và đăng nhập trang mạng này. Quý khách không thể thay đổi , vô điều kiện đại diện, đảm bảo, và không được quy định bởi sự lưu giữ hay giới hạn đối với sự đại diện và đảm bảo, đối với Rổng Hổ , quý khách sẽ không thể đăng nhập hay đăng ký trên trang web bất cứ khi nào khi:
Trong phạm vi thẩm quyền cấm đăng nhập hoặc sử dụng trang mạng này với bất cứ lý do gì;
Trong phạm vi thẩm quyền cấm cờ bạc;
Nếu quý khách là người dân hoặc công dân của 1 quốc gia cấm người dân nước đó tham gia cá cược; và Nếu quý khách là người dân của 1 trong những quốc gia cấm cá cược sau đây: Hong Kong, Hoa Kỳ, Isarel, Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ, Đài Loan và Phillipines.

2.3 Quý khách luôn đồng ý, chấp nhận, không thể thay đổi và vô điều kiện đại diện, đảm bảo không bởi sự lưu giữ hay giới hạn đối với Rổng Hổ rằng:
Trách nhiệm duy nhất của quý khách là đảm bảo phù hợp với pháp luật của địa phương hoặc quốc gia trước khi đăng ký và / hoặc đặt cược với Rổng Hổ. Quý khách được khuyến khích tìm kiếm sự tư vấn pháp lý trước khi đăng ký và / hoặc đặt cược bất kì với Rổng Hổ để xác minh rằng các giao dịch đề xuất của quý khách với Rổng Hổ là không trái với bất kỳ luật nào. Rổng Hổ không chịu trách nhiệm do vi phạm pháp luật của quý khách ở bất kỳ địa phương hoặc quốc gia nào. Quý khách sẽ giữ Rổng Hổ miễn phí, không làm hại và phải bồi thường cho bất kỳ thiệt hại nào, và Quý khách xác nhận và công nhận Rổng Hổ là hợp pháp và được cấp giấy phép cung cấp dịch vụ thể thao cá cược, do đó Rổng Hổ giữ thẩm quyền hợp pháp cho phép làm như vậy, cấp phép , quy định và nỗ lực thực hiện không kinh doanh đối với khách hàng bị nghiêm cấm trong, hoặc từ khu vực pháp lý bị nghiêm cấm.

2.4 Không giới hạn những quy định tại khoản 2.2 và 2.3, dù sao đi nữa, những pháp nhân hoặc thực thể (chẳng hạn như, nhưng không giới hạn đối với các tập đoàn, quan hệ đối tác, các công ty và các thực thể pháp lý khác) cư trú, hoặc kết hợp với việc kinh doanh khác, hoặc nhắm mục tiêu thị trường, trong phạm vi bị nghiêm cấm không thể sử dụng bất kỳ dịch vụ hoặc sản phẩm nào được cung cấp bởi Rổng Hổ . Theo đó, quý khách không thể hủy bỏ và vô điều kiện đại diện và bảo đảm mà không có sự lưu giữ hoặc hạn chế đối với Rổng Hổ rằng:
Quý khách không nơi cư trú, hoặc kết hợp với việc kinh doanh khác, hoặc nhắm mục tiêu thị trường, những phạm vi bị nghiêm cấm;
Quý khách sẽ không được đặt cược trong bất kỳ những phạm vi bị nghiêm cấm.

2.5 Rổng Hổ có quyền yêu cầu bằng chứng xác nhận tuổi tác như 1 điều kiện để truy cập, đăng ký và tham gia trang web này, và tại bất kỳ giai đoạn nào, để xác minh rằng trẻ vị thành niên không được tham gia. Rồng Hổ có thể hủy bỏ tài khoản của quý khách và loại trừ quý khách trong việc tham gia nếu không được cung cấp bằng chứng về tuổi tác hoặc nếu Rổng Hổ nghi ngờ quý khách dưới tuổi vị thành niên hoặc mất khả năng tham gia một cách hợp pháp.

2.6 Quý khách đồng ý vô điều kiện và không thể thay đổi khi đại diện và đảm bảo cho công ty mà không được sự chấp thuận hoặc cho phép của công ty rằng Quý Khách không tự giới thiệu mình là đại lý của công ty mà không có một văn bản thỏa thuận nào được kí kết từ công ty. Hơn nữa, Quý khách không được tiếp thị, quảng cáo, công khai hay khuyến khích công ty hoặc dịch vụ của công ty mà không có sự đồng ý bằng văn bản của công ty.

2.7 Quý khách phải đảm bảo rằng quý khách sẽ không cố gắng tấn công, xâm nhập, làm thay đổi trái phép, hoặc đưa vào bất kỳ loại mã độc hại nào cho trang Web này. Như vậy, quý khách sẽ không, ngoài sự giới hạn, (a) đảo ngược hoặc dịch ngược (toàn bộ hoặc một phần) bất kỳ phần mềm có sẵn thông qua trang web, hoặc (b) sao chép, sửa đổi, tái sản xuất, truyền tải, thay đổi, sử dụng hoặc phân phối tất cả hoặc bất kỳ phần nào của trang Web hay bất cứ tài liệu, các dịch vụ trực tuyến hoặc cảnh sự kiện, hoặc các thông tin chứa trên nó, hoặc (c) tiết lộ thông tin tài khoản cho bất kỳ bên thứ ba nào; hoặc (d) trái với bất kỳ điều khoản đã nêu trong tài liệu này đặc biệt nhưng không giới hạn quy định tại khoản 6 dưới đây, hoặc (e) gian lận, lừa dối, báo tin tức sai hoặc lừa gạt Rổng Hổ trong bất kỳ cách nào thông qua việc sử dụng hoặc lạm dụng dịch vụ của Rổng Hổ hay trang web này. Nếu được xác nhận rằng quý khách không tuân thủ đúng các điều khoản của quy định này, điều này sẽ dẫn đến việc chấm dứt các dịch vụ đối với quý khách, đóng cửa và tịch thu tài khoản của quý khách bởi Rổng Hổ đối với số tiền bất kỳ trong tài khoản của quý khách.

2.8 Quý khách sẽ thông báo với Rổng Hổ, càng sớm càng tốt, đối với bất kỳ lỗi nào trong bất kỳ khoản thanh toán mà quý khách nhận được, hoặc các khoản thanh toán được trả, và bất kỳ sai sót trong thông tin tài khoản của quý khách được quản lý bởi Rổng Hổ. Quý khách cần giải quyết với chúng tôi khi có những sai sót như vậy xảy ra. Và sẽ được xử lý bởi Rổng Hổ theo quy định tại khoản 5 dưới đây.

2.9 Quý khách sẽ không được phép hoặc ủy quyền cho bất kỳ người nào khác hoặc cho 1 bên thứ ba (bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ trẻ vị thành niên) sử dụng dịch vụ của Rổng Hổ, sử dụng tài khoản của quý khách hoặc chấp nhận tiền thắng cược thay cho quý khách.

2.10 Quý khách sẽ báo cáo ngay cho các cơ quan có thẩm quyền tất cả tiền thắng nếu quý khách cư trú trong phạm vi chịu thuế khi thắng cược hoặc có quy định khác của pháp luật trong việc tiết lộ, và Rổng Hổ sẽ không phải chịu trách nhiệm về sự thất bại của quý khách.

2.11 Quý khách đồng ý bồi thường đầy đủ, bảo vệ và đảm bảo cho Rổng Hổ, và cán bộ, Giám đốc, nhân viên, chuyên gia tư vấn, cố vấn, đại lý và nhà cung cấp hoàn toàn vô hại, tùy theo những yêu cầu từ hoặc chống lại tất cả các khiếu nại, trách nhiệm pháp lý, bồi thường thiệt hại, tổn thất, các chi phí, bao gồm cả pháp luật lệ phí (không phân biệt với quy định của pháp luật).

Thông tin tài khoản & thông tin cá nhân

3.1 Quý khách chỉ có thể gửi tiền cho Rổng Hổ thông qua các thủ tục được phê duyệt có sẵn trong trang web, quý khách chỉ phải gửi tiền và nhận tiền qua công ty Giải pháp Thanh toán uỷ quyền ”…” ("Giải pháp Thanh toán ủy quyền") được sử dụng để ký quỹ, trừ khi quý khách gửi tiền trực tiếp cho Rổng Hổ. Giải pháp thanh toán ủy quyền không thể đại diện hoặc theo ủy quyền để nhận quỹ thay mặt cho Rổng Hổ mà không có 1 văn bản nào trước đó có hiệu lực từ Rổng Hổ ; và hơn nữa Giải pháp Thanh toán ủy quyền không thể tiếp thị , quảng cáo, công bố công khai, hoặc thúc đẩy Rổng Hổ hoặc Dịch vụ của Rổng Hổ mà không có 1 văn bản đồng ý nào của Rổng Hổ.

3.2 Để truy cập các dịch vụ cá cược của Rổng Hổ, trước tiên quý khách phải đăng ký trên trang web và mở một tài khoản.

3.3 Quý khách đồng ý cung cấp tất cả thông tin liên quan cá nhân cho Rổng Hổ khi đăng ký và quý khách có trách nhiệm đảm bảo rằng thông tin cá nhân của quý khách được cập nhật mới nhất cho đến ngày đăng ký trên trang web, đặc biệt là địa chỉ, số điện thoại và chi tiết thanh toán/ ngân hàng (nếu có). Quý khách phải cung cấp thông tin 1 cách trung thực khi mở một tài khoản và nếu không làm như vậy sẽ dẫn đến hành vi vi phạm các điều khoản và điều kiện và đóng cửa ngay lập tức số tiền có sẵn sẽ bị tịch thu trong tài khoản, chuyển đến Rổng Hổ. Quý khách đồng ý làm theo yêu cầu của Rổng Hổ,cung cấp tài liệu để xác minh thông tin cá nhân của quý khách. Quý khách ủy quyền cho Rổng Hổ sử dụng những công cụ pháp luật được coi là cần thiết để xác minh thông tin cá nhân quý khách đã cung cấp như quy định trong đơn đăng ký trực tuyến ("Thông tin cá nhân"). Thông tin cá nhân này bao gồm tất cả các thông tin yêu cầu từ quý khách, được xác định bởi Rổng Hổ, cho phép Rổng Hổ nhận dạng bạn. Khi đơn đăng ký trực tuyến nói trên đã được đệ trình, và được chấp nhận bởi Rổng Hổ, quý khách sẽ được coi là một khách hàng đã đăng ký.”…” có quyền chấp nhận hay từ chối việc đăng ký vì bất cứ lý do gì. Chỉ những Khách hàng đã đăng ký mới có thể sử dụng dịch vụ của Rổng Hổ và đặt cược chỉ lên đến giới hạn đặt cược hoặc số lượng tiền tệ có sẵn trong tài khoản của quý khách.

3.4 Quý khách chỉ có thể mở một tài khoản trên trang Web với Rổng Hổ. Bất kỳ tài khoản bổ sung được mở có thể bị đóng bởi Rổng Hổ, và bất kỳ số tiền vượt mức sẽ được trả lại cho quý khách, tất cả các tài khoản đó có thể được coi như một tài khoản chung và sáp nhập với nhau bởi Rổng Hổ, trong cả trường hợp theo quyết định duy nhất và tuyệt đối của Rổng Hổ.

3.5 Là một khách hàng đã đăng ký, quý khách sẽ trình bày với một tên đăng nhập và mật khẩu ("Tài khoản tiếp cận thông tin") mà quý khách chỉ sẽ sử dụng cá nhân. Trách nhiệm của quý khách là phải đảm bảo rằng các thông tin truy cập tài khoản được giữ bí mật mọi lúc và quý khách phải hoàn toàn chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự lạm dụng và / hoặc tiết lộ trái phép thông tin truy cập tài khoản cho bất kỳ bên thứ ba nào khác. Nếu quý khách đang quan tâm rằng Thông tin Tài khoản truy cập của quý khách đã có sẵn, an ninh của nó đã bị xâm nhập hoặc đã được truy cập bởi bất kỳ bên thứ ba, quý khách nên ngay lập tức thông báo cho Rổng Hổ, và Thông tin truy cập tài khoản mới có thể được cung cấp lại cho quý khách. Bất kỳ cá cược hoặc yêu cầu nào thực hiện trực tuyến bởi các tài khoản truy cập thông tin chính xác đã và đang được sử dụng sẽ được coi là hợp lệ và ràng buộc giữa quý khách và Rổng Hổ. Chỉ sau khi thông báo của quý khách đến Rổng Hổ rằng Thông tin Tài khoản truy cập của quý khách đã bị xâm nhập và Rổng Hổ sẽ đình chỉ tài khoản sẽ đặt cược hoặc yêu cầu thực hiện trực tuyến với các thông tin truy cập tài khoản được coi là vô hiệu.

3.6 Rổng Hổ có thể yêu cầu quý khách phải thay đổi mật khẩu hoặc thông tin truy cập tài khoản của quý khách tùy theo từng thời điểm hoặc Rổng Hổ có thể đình chỉ tài khoản của quý khách nếu chúng tôi có lý do để tin rằng có khả năng là đã có một hành vi vi phạm an ninh hoặc sử dụng không đúng Website.

3.7 Nhằm duy trì một mức độ cao về an ninh để bảo vệ tiền của khách hàng, Rổng Hổ có thể thực hiện kiểm tra an ninh ngẫu nhiên. Quý khách cam đoan rằng phải chấp nhận Rổng Hổ vẫn có quyền yêu cầu thêm thông tin và / hoặc tài liệu từ quý khách để xác minh danh tính của quý khách có phải là chủ tài khoản hay không trong trường hợp kiểm tra bảo mật.

3.8 Quý khách nên kiểm tra số dư trong tài khoản của quý khách mỗi khi truy cập vào Website. Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt trong số dư tài khoản của quý khách, trách nhiệm của quý khách cần thông báo ngay lập tức cho Rổng Hổ biết trong thời gian sớm nhất về sự khác biệt trong số dư tài khoản của quý khách và cung cấp cho Rồng Hổ những bằng chứng giao dịch từ đầu đến ngày cuối cùng mà quý khách xác nhận số dư tài khoản của quý khách. Nếu Rổng Hổ không nhận được bất kỳ thông báo nào về bất kỳ sự khác biệt trong số dư tài khoản của quý khách trong một tháng cụ thể thời hạn ba mươi (30) ngày từ ngày cuối cùng của tháng nói trên, thì tức là quý khách đồng ý từ bỏ tất cả các khiếu nại cho bất kỳ sự khác biệt trong số dư tài khoản và chấp nhận tất cả các thông tin trong tài khoản của quý khách trong thời điểm cuối cùng của tháng nói trên.

3.9 Rổng Hổ có quyền đóng hoặc đình chỉ tài khoản của quý khách và đối với một trong hai việc hoàn trả hoặc khấu trừ số dư có tài khoản, tùy theo quyết định của Rổng Hổ, mà không cần giải thích thêm và không có thông báo trước cho quý khách. Trong trường hợp này, đặt cược vượt mức cho phép sẽ được chấp nhận vì quý khách đã đặt cược theo quy định trong các điều khoản và điều kiện.

3.10 Quý khách có thể rút tiền từ tài khoản của quý khách miễn là có đủ số dư trong tài khoản và số tiền được rút đã được xác nhận bởi Rổng Hổ, và phù hợp với Hướng dẫn rút tiền, và những điều có sẵn trên trang Web.

3.11 Khách hàng có thể hủy bỏ tài khoản của mình bất cứ lúc nào bằng cách thông báo cho Công ty bằng văn bản và gửi về đia chỉ email. Nếu khách hàng quyết định hủy bỏ tài khoản của mình với công ty, khách hàng phải ngừng sử dụng trang web ngay lập tức. Ngay sau khi nhận được thông báo của Công ty rằng tài khoản của mình đã được hủy thì những phiếu cược hoặc giao dịch trực tuyến với các tài khoản sẽ được hủy bỏ. Khách hàng vẫn phải chịu trách nhiệm về bất kỳ hoạt động nào trên tài khoản của mình cho đến khi có thông báo tài khoản được hủy từ phía Công ty.

3.12 Trách nhiệm của quý khách là chủ động duy trì tài khoản của quý khách tại Rổng Hổ. Về vấn đề này, quý khách phải có ít nhất là đăng nhập một lần Website và sử dụng dịch vụ của Rổng Hổ trong bất kỳ thời kỳ mười hai tháng (12) để duy trì một tài khoản đang hoạt động. Nếu tài khoản của quý khách không hoạt động trong liên tiếp mười hai (12) tháng hoặc lâu hơn, chúng tôi có quyền đóng tài khoản của quý khách tại Rổng Hổ và quý khách đồng ý từ bỏ mọi số dư trong tài khoản và tất cả các khiếu nại chống lại Rổng Hổ.

3.13 Rổng Hổ có thể đình chỉ hoặc hủy bỏ bất cứ lúc nào tài khoản của quý khách nếu quý khách vi phạm bất kỳ nghĩa vụ nào theo các điều khoản và điều kiện. Trong trường hợp vi phạm nghiêm trọng các quy định của các điều khoản và điều kiện, được xác định bởi Rổng Hổ , chúng tôi có quyền và có biện pháp khắc phục hậu quả đối với quý khách theo các điều khoản và điều kiện và theo pháp luật.

Điều khoản về đặt cược

4.1 Rổng Hổ sẽ chỉ chấp nhận đặt cược từ các Khách hàng đã đăng ký trực tuyến thông qua trang Web.

4.2 Quý khách chỉ được coi là đã đặt cược nếu quý khách là một khách hàng đã đăng ký tại trang Web, và đặt cược của quý khách được coi là được đặt từ phạm vi cho phép của địa chỉ giao thức Internet được ghi bởi Rổng Hổ từ nơi quý khách đang truy cập vào Website. Đặt cược được coi là chấp nhận chỉ khi nó đã được chấp nhận và ghi lại bởi máy chủ chơi game Rổng Hổ trong phạm vi thẩm quyền máy chủ chơi game Rổng Hổ. Chúng tôi sẽ thông báo cho quý khách thông qua trang web khi đặt cược đó đã được chấp nhận và ghi bởi Rổng Hổ theo quy định ở trên.

4.3 Khi quý khách đã thành công trong việc đặt cược trên trang Web, quý khách sẽ nhận được một thông báo điện tử dó là xác nhận chấp nhận và ghi lại đặt cược bởi Rổng Hổ.

4.4 Đặt cược sẽ được coi là vô hiệu nếu nó không được truyền đầy đủ, bao gồm nhưng không giới hạn đối với các trường hợp truyền đặt cược bị gián đoạn hoặc bị gián đoạn do vấn đề kỹ thuật.

4.5 Quý khách sẽ không được phép hủy bỏ hoặc thay đổi đặt cược của quý khách một khi các cược này đã được đặt, chấp nhận và ghi lại bởi Rổng Hổ và Rổng Hổ không có nghĩa vụ hủy bỏ cược đã được chấp nhận và ghi lại phù hợp với các điều khoản và điều kiện. Nếu có bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến việc đặt cược lại, quý khách nên thông báo cho Rổng Hổ trước khi quyết toán việc chấp nhận đặt cược như vậy và / hoặc trước khi xảy ra sự việc cược đã được đặt.

4.6 Nhằm bảo vệ sự quan tâm của quý khách về Rổng Hổ, tất cả các giao dịch điện tử sẽ được ghi lại bởi Rổng Hổ. Khi xảy ra tranh chấp mà không thể giải quyết được bằng cách quản lý của Rổng Hổ, những dữ liệu có liên quan sẽ được sử dụng làm bằng chứng trong vụ tranh chấp. Quý khách đồng ý rằng các dữ liệu này sẽ là bằng chứng cuối cùng trong việc giải quyết tranh chấp là đúng sự thật và chính xác và giải quyết tranh chấp là biện pháp cuối cùng.

4.7 Rổng Hổ có quyền đình chỉ hoặc cấm tiếp tục đặt cược trên 1 loại hình nào đó bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước cho quý khách theo quyết định duy nhất và tuyệt đối của Rổng Hổ. Khi loại hình đó bị đình chỉ hoặc truy cập bị cấm, bất kỳ cố gắng đặt cược vào sau đó sẽ bị từ chối.

4.8 Rổng Hổ có quyền, theo quyết định duy nhất và tuyệt đối, và không có lời giải thích đối với quý khách, để từ chối bất kỳ đặt cược hoặc một phần của bất kỳ đặt cược mà không cần giải thích và / hoặc đình chỉ hoặc đóng tài khoản bất cứ lúc nào vì bất cứ lý do gì, nếu có niềm tin hợp lý về việc tiếp tục sử dụng tài khoản sẽ tạo ra thiệt hại hoặc mất mát đối với bạn hoặc với Rổng Hổ.

4.9 Rổng Hổ không chịu trách nhiệm cho mọi sự thất bại trong bất kỳ thiết bị viễn thông nhằm ngăn ngừa việc đặt chính xác, chấp nhận, ghi nhận dữ liệu hoặc thông báo của cược.

4.1 Rổng Hổ trong bất kỳ trường hợp nào,sẽ không phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát được coi là hoặc bị cáo buộc có kết quả được gây ra bởi các trang web hoặc nội dung của nó, bao gồm nhưng không giới hạn, sự chậm trễ hoặc gián đoạn trong hoạt động hay truyền dẫn, đường dây thông tin liên lạc thất bại, bất kỳ người nào sử dụng hoặc sử dụng sai mục đích của trang web hoặc nội dung, bất kỳ sai sót hoặc thiếu sót trong nội dung liên quan.

4.11 Cược sẽ được chấp nhận đến thời hạn được quảng cáo cho đến khi cược được chấp nhận cho bất kỳ sự kiện (loại hình) nào. Thời hạn được coi là được kết hợp bằng cách tham khảo vào các điều khoản và điều kiện này và quý khách đã đồng ý. Nếu cược đặt được vô tình chấp nhận sau thời hạn quy định, việc đặt cược sẽ được coi là vô hiệu và Rổng Hổ có quyền từ chối những cược tương tự như vậy.

4.12 Cược đặt bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ không có hiệu lực cho đến khi Rổng Hổ (hoặc Ủy quyền giải pháp thanh toán) đã nhận được thanh toán đầy đủ, luôn luôn theo khoản 4.2 trên đây. Trong trường hợp quý khách đã đặt cược trước khi thanh toán đầy đủ, sau đó cược như vậy sẽ được tự động mất hiệu lực.

4.13 Tài khoản của quý khách phải có một số tiền dư vượt quá số tiền đặt cược để quý khách có thể đặt cược. Nếu không, cược sẽ không được phép.

4.14 Tất cả các giá cả / dòng hiển thị trên website là thay đổi, nhưng tại thời điểm đặt cược là cố định, chấp nhận và ghi nhận dữ liệu theo quy định tại khoản 4.2 trên đây. Rổng Hổ có quyền, theo quyết định duy nhất và tuyệt đối mà không cần giải thích, để thay đổi tỷ lệ cược, giá cả, hoặc bất kỳ thông tin nào về loại thị trường đặt cược, hoặc sự kiện bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước cho quý khách.

4.15 Số tiền đặt cược tối đa mà quý khách có thể đặt trên bất kỳ thị trường hoặc sự kiện thay đổi tùy theo các loại hình đặt cược cụ thể, và có thể thay đổi mà không cần thông báo trước theo quyết định duy nhất và tuyệt đối Rổng Hổ.

4.16 Quý khách thừa nhận và đồng ý rằng tài khoản của quý khách tại Rổng Hổ không phải là một tài khoản ngân hàng và do đó không được bảo hiểm, bảo lãnh, tài trợ hoặc bảo vệ bởi hệ thống bảo hiểm tiền gửi hoặc ngân hàng hoặc bất kỳ hệ thống bảo hiểm tương tự khác. Bất kỳ khoản tiền gửi tại Rổng Hổ trong tài khoản của quý khách sẽ không thu hút bất kỳ quan tâm nào. Như vậy, chúng tôi không cung cấp sự bảo vệ nhất định cho các khoản tiền gửi trong tài khoản của quý khách trong trường hợp mất khả năng thanh toán với chúng tôi.

Tiền thắng cược tối đa

5.1 Tiền thắng cược hoặc thua cược sẽ được cộng hoặc trừ vào tài khoản của quý khách sau khi có kết quả cuối cùng từ những nguồn chính thức, hoặc có liên quan (trong trường hợp một sự kiện thể thao có hội đồng tổ chức).

5.2 Nếu có lỗi xảy ra trong việc thanh toán tiền thắng hoặc thua vào tài khoản của quý khách, trách nhiệm của quý khách là báo ngay lập tức cho Công ty về sự cố này. Bất kỳ khoản tiền nào được trả vào tài khoản của quý khách do sự cố sẽ được coi là không hợp lệ và phải được trả lại ngay cho Công ty. Quý khách không được quyền sử dụng hoặc đặt cược bằng số tiền này và Công ty có quyền vô hiệu bất kỳ giao dịch nào ( bao gồm cả các cược) liên quan đến số tiền này. Quý khách sẽ phải trả lại số tiền đã rút và tiền thắng cược có được từ số tiền trả nhầm này.

5.3 Công ty không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự cố liên quan đến lỗi đánh máy, kỹ thuật, hoặc con người trong việc đăng tải tỉ lệ cược cũng như tỉ lệ chấp. Trong trường hợp xảy ra lỗi, Công ty có quyền vô hiệu hóa bất kỳ đặt cược nào được đặt trong khoảng thời gian đó và cập nhập chính xác lại tỉ số.

5.4 Công ty sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại, tổn thất nào đối với những cáo buộc liên quan đến quyền lợi, hợp đồng, cá nhân, sơ suất ( hoặc bất kỳ điều khoản pháp luật nào) dù trực tiếp, gián tiếp hoặc do hoàn cảnh tự nhiên, được coi là hậu quả từ phía trang web bao gồm do lỗi từ nội dung trang web, sự chậm trễ, hỏng hóc hoặc gián đoạn do hệ thống hoặc do quá trình truyền tải, do lỗi đường truyền, bất kỳ tổn thất liên quan đến lợi nhuận, doanh nghiệp, gián đoạn kinh doanh, tổn thất uy tín được coi là hậu quả do người dùng sử dụng nội dung hoặc trang web (kể cả trong trường hợp đã thông báo cho Công ty về những tổn thất này).

5.5 Công ty không chịu bất kỳ trách nhiệm cho mọi hành vi vi phạm điều khoản & điều kiện do điều kiện hoàn cảnh gây ra.

5.6 Công ty có quyền thu hồi trang web hoặc phạm vi hoạt động của trang web bất kỳ lúc nào và không có trách nhiệm với bất kỳ khoản tiền nào mà quý khách gửi vào tài khoản của trang web.

Sử dụng trang web

6.1 Công ty có đầy đủ quyền để hạn chế những tính năng mà quý khách sử dụng trên trang web, tạm ngưng hoặc chấm dứt hoạt động tài khoản của quý khách, vô hiệu hoá bất kỳ cược, tịch thu hoặc khấu trừ tiền nếu công ty phát hiện hoặc nghi ngờ quý khách có hành vi gian lận trong quá trình giao dịch hoặc có hành vi rửa tiền. Quý khách cần hiểu rằng nếu mục đích sử dụng trang web của quý khách vi phạm luật pháp của nơi cư trú hoặc quốc gia, và không giới hạn với những hành vi gian lận, rửa tiền thì Công ty có thể tịch thu hoặc đóng băng tài khoản của quý khách trong phạm vi mà pháp luật quy định. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm với bất kỳ những giao dịch gian lận, rửa tiền cũng như trách nhiệm pháp lý trước cơ quan có thẩm quyền liên quan đến vấn đề cung cấp thông tin, tài liệu cho hành vi sai phạm này.

6.2 Công ty có quyền vô hiệu hoá một hoặc tất cả các cược hoặc các giao dịch thanh toán đối với cá nhân, tập thể có hành động lừa gạt công ty, trong khi chờ điều tra từ cơ quan phụ trách.

6.3 Quý khách phải chấp nhận bồi thường những tổn thất cho công ty, ban điều hành, nhân viên, tư vấn viên và cố vấn về mọi tổn thất và thiệt hại gây ra do sự gian lận, hoặc bị nghi ngờ có hành vi gian lận, rửa tiền của quý khách. Việc trừ tiền hoặc tước tài khoản do những tổn thất và thiệt hại sẽ áp dụng cho tất cả các khách hàng mà công ty nghi ngờ có hành vi sai trái, gian lận.

6.4 “Sai phạm” hoặc “ gian lận” bao gồm nhưng không giới hạn với những hành vi như: vi phạm điều khoản & điều kiện, những quy đinh và quy tắc, quy định về tài khoản duy nhất, giới hạn đặt cược, giới hạn thắng cược, hack, sử dụng trái phép thông tin tài khoản, tài khoản từ bên thứ 3, nỗ lực phá vỡ hệ thống bảo mật của trang web hoặc hệ thống của Công ty, cố tình chuyển tiền từ tài khoản bên thứ 3 hoặc tài khoản phi pháp nhằm gây hại cho Công ty hay sai thông tin cá nhân, thiếu sót trong việc chuyển tiền cũng như các hành động gian lận, sai trái.

Những quy định chung và trường hợp cụ thể

7.1 Đối với thể thao trực tuyến, các điều luật sau đây được lấy làm chuẩn:

7.1.1 “Thể thao trực tuyến” được hiểu là hệ thống cá cược trên mạng của Công ty kèm theo các dịch vụ liên quan được hiển thị tại trang web bao gồm Casino trực tuyến, các trò chơi slot, đá gà, bắn cá hoặc những trò chơi khác. “Phần mềm” được hiểu nghĩa là phần mềm được đăng ký bởi Công ty bao gồm cả dữ liệu, chương trình hoặc các nội dung khác có nguồn gốc, được trang web thông qua nhằm phục vụ việc truy cập, tham gia vào thể thao trực tuyến của quý khách.

7.1.2 Quý khách được sử dụng phần mềm từ Công ty với tư cách cá nhân để chơi tại thể thao trực tuyến và những trò chơi trực tuyến khác, không được độc quyền hay chuyển nhượng, và tuân thủ theo những quy định sau đây:

7.1.2.1 Quý khách không được phép:
a. Cài đặt hoặc tải phần mềm lên một máy chủ hoặc thiết bị mạng khác hoặc thực hiện các bước để phần mềm hiển thị trên bất kỳ thông báo, dịch vụ trực tuyến, từ xa hoặc mạng của cá nhân khác.
b. Cấp phép, chuyển nhượng, cho thuê, cho vay hoặc sao lưu (trừ khi có thỏa thuận khác), đăng ký hoặc phát hành bản sao của phần mềm.
c. Dịch, đảo chiều, dịch ngược, thay đổi, sửa chữa hoặc tạo ra sản phẩm khác dựa trên phần mềm của Công ty.
d. Xâm nhập, truy cập hoặc nỗ lực nhằm vượt qua các bảo mật hệ thống hoặc can thiệp vào bất kỳ bước nào (bao gồm cả việc sử dụng robot hoặc các thiết bị) trong Thể thao trực tuyến, các trò chơi trực tuyến hoặc trang web nhằm thay đổi hoạt động, tính năng của phần mềm.

7.1.2.2 Bạn không sở hữu phần mềm. Phần mềm là sở hữu và được cung cấp từ công ty đối tác (bên thứ 3 - “Nhà cung cấp phần mềm”). Phần mềm và những tài liệu đi kèm đã được đăng ký, cấp phép cho Công ty và được bảo vệ trên toàn thế giới bởi luật bản quyền. Việc quý khách được sử dụng phần mềm không có nghĩa quý khách được sở hữu hay có bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào đối với phần mềm. Việc cấp phép sử dụng chỉ được áp dụng khi có những thỏa thuận đồng ý.

7.1.2.3 Phần mềm được cung cấp không bao gồm bất kỳ bảo hành, quyền đại diện, luật định hay các điều kiện khác. Công ty cũng không đảm bảo về việc phần mềm sẽ đáp ứng được yêu cầu của quý khách hay không.

7.1.2.4 Công ty không bảo đảm rằng phần mềm sẽ không có lỗi hoặc không bị gián đoạn, hoặc mọi lỗi từ phần mềm đều được khắc phục, hoặc phần mềm và máy chủ không bị dính virus. Trong trường hợp có lỗi hệ thống xảy ra có liên quan đến kết nối hoặc các linh kiện của phần mềm, Công ty không chịu trách nhiệm về những chi phí, tổn thất hoặc khiếu nại do sự cố gây ra với quý khách hay bất kỳ bên thứ 3 nào. Công ty có quyền bỏ tất cả các trò chơi và trang web liên quan đến phần mềm khỏi hệ thống để sữa chữa.

7.1.2.5 Quý khách cần hiểu rằng Công ty không điều khiển quá trình sử dụng phần mềm của quý khách. Việc tải và sử dụng phần mềm là quyết định riêng và trong bất kỳ trường hợp nào công ty cũng không có trách nhiệm với quý khách về những hậu quả, thiệt hại (trừ khi liên quan đến chấn thương, tử vong do sơ xuất từ phía Công ty).

7.1.2.6 Phần mềm có thể bao gồm thông tin bí mật và có giá trị đối với Nhà cung cấp phần mềm. Quý khách không có quyền sử dụng hoặc tiết lộ thông tin theo đúng điều khoản của thỏa thuận này.

7.1.3 Quý khách phải chấp nhận thanh toán tất cả các giao dịch với chúng tôi hoặc bên thứ 3 khi sử dụng dịch vụ của công ty chúng tôi. Quý khách cũng sẽ phải bồi thường hoặc hoàn trả cho công ty với những khoản tiền chưa thanh toán hoặc những khoản phát sinh do quá trình thu hồi các khoản tiền của quý khách.

7.1.4 Trong trường hợp có sự tranh chấp liên quan đến cược hoặc trả tiền thắng cược, Công ty sẽ là bên đưa ra quyết định cuối cùng.

7.1.5 Công ty có quyền giữ lại bất kỳ thanh toán hoặc tiền thắng cược nào cho đến khi xác định được người chơi không có hành vi gian lận và chắc chắn việc thanh toán được trả đúng khách hàng. Bên cạnh đó công ty cũng có quyền yêu cầu ảnh chụp CMND có công chứng hoặc bất kỳ giấy tờ tùy thân tương ứng được chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền.

7.1.6 Trong trường hợp Công ty nghi ngờ có gian lận hoặc hành vi gian lận về phía khách hàng hoặc bất kỳ khoản thanh toán nào của khách hàng, Công ty có quyền giữ lại bất kỳ số tiền trả hoặc tiền thắng cược nào của quý khách nếu cần thiết và sẽ tiến hành thủ tục theo pháp luật để thu lại bất kỳ khoản tiền nào của quý khách.

7.1.7 Công ty hoàn toàn có quyền gữ hoặc hủy giao dịch trả tiền hoặc sửa đổi bất kỳ điều luật nào của sự kiện khi phát hiện khách hàng lạm dụng bất kỳ 1 trong những điều sau: (i) khuyến mại; (ii) các khuyến mại khác; hoặc (iii) quy định áp dụng cho một trò chơi hoặc trò chơi mới.

Luật chơi và thẩm quyền

8.1 Ngoài các Điều khoản và Điều kiện, Luật Chơi được áp dụng cho khách hàng và ràng buộc đối với sự tham gia của quý khách trong các môn thể thao.

8.2 Người gửi đồng ý bị ràng buộc bởi các cược thể thao Nội quy, hướng kết hợp vào các Điều khoản và Điều kiện này. Việc xây dựng, hiệu lực và hiệu quả hoạt động của thỏa thuận này sẽ được điều chỉnh bởi pháp luật của Việt Nam. Tuy nhiên, điều này không được ngăn chặn Rồng hổ mang lại bất kỳ hành động nào trong tòa án của bất kỳ thẩm quyền khác để giảm nhẹ hoặc tương tự.

Tự hạn chế

9. Là một phần của chính sách chơi game có trách nhiệm của chúng tôi, bất cứ lúc nào quý khách cũng có thể liên hệ với chúng tôi để hạn chế việc chơi của quý khách hoặc để loại trừ hoàn toàn:
- tạm thời hạn chế việc chơi của quý khách
- vĩnh viễn hạn chế việc chơi của quý khách
- loại trừ bản thân chơi hoàn toàn
Quý khách có thể thiết lập các thông số như ý quý khách mong muốn để được tự loại trừ. Quý khách có tùy chọn giới hạn tiêu chuẩn việc chơi của quý khách tạm thời trong giai đoạn nào đến một năm hoặc có tiêu chí của quý khách là chơi giới hạn vĩnh viễn. Các tùy chọn thứ ba có sẵn mà quý khách có thể có tài khoản của bạn vĩnh viễn đóng cửa.

Khuyến mãi

10.1 Tất cả các chương trình khuyến mãi giới hạn cho một tài khoản mở miễn phí cho mỗi cá nhân, gia đình, địa chỉ đăng ký hợp pháp, địa chỉ email, số điện thoại, tài khoản thanh toán, địa chỉ IP, máy tính chia sẻ. Chúng tôi có quyền từ chối việc tham gia khuyến mãi đối với bất kỳ khách hàng hay nhóm khách hàng nào.

10.2 Bất kỳ cược nào cùng đặt trên 2 cửa đối nghịch sẽ không được đưa vào tính toán hoặc tính vào bất kỳ yêu cầu cược tối đa nào.

10.3 Khi tham gia chương trình khuyến mãi, quý khách phải cung cấp tên, địa chỉ đã được đăng ký từ tài khoản của quý khách là đúng trong thời gian tham gia khuyến mãi. Việc cung cấp thông tin không đúng sẽ không được tham gia khuyến mãi. Quý khách cũng đồng ý với Rồng Hổ việc sử dụng tên, chân dung và hình ảnh của quý khách trên trang web trong việc quảng cáo các chiến dịch khuyến mãi do Rồng Hổ hoặc đại diện Rồng Hổ tổ chức.

10.4 Các chương trình khuyến mãi của Rồng Hổ chỉ mang mục đích giải trí. Rồng Hổ có quyền quyết định việc tham gia chương trình khuyến mãi của khách hàng. Chúng tôi có quyền sửa đổi, bổ sung hoặc xoá bỏ chương trình khuyến mãi, hoặc bất kỳ khía cạnh nào của chương trình khuyến mãi vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước.

10.5 Các phiên bản ngôn ngữ khác nhau của các điều khoản và điều kiện này sẽ là phiên bản được áp dụng cho chương trình khuyến mãi trong trường hợp có sự khác nhau giữa các phiên bản dịch của các điều khoản và điều kiện.

10.6 Rồng Hổ là bên duy nhất cung cấp các chương trình khuyến mãi và đưa ra quyết định cuối cùng.

Vi phạm các điều kiện & điều khoản này

11.1. Rồng hổ có quyền tìm kiếm tất cả các biện pháp bào chữa theo luật và trong luật công lý về bất kỳ sự phi phạm nào đối với các Điều kiện và Điều khoản này, bao gồm quyền từ chối hay hạn chế việc truy cập Dịch vụ, trang Web và Thông tin cho một người cụ thể nào đó, hoặc ngăn chặn việc truy cập từ một địa chỉ internet cụ thể thay thông qua bất kỳ Thiết bị nào tới các Dịch vụ, trang Web và thông tin,và ở bất kỳ thời điểm nào, và tùy theo ý muốn của chúng tôi mà không cần phải đưa ra bất kỳ lời giải thích nào.

Quyền ưu tiên

12.1. Quy định cá cược nhà cái, còn là nơi được áp dụng với bất kỳ một điều kiện hay điều khoản nào khác chi phối việc sử dụng và truy cập các Dịch vụ, Phần mềm, Thông tin và trang Web sẽ cấu thành một bộ phận không thể tách rời của những Điều kiện và Điều khoản này.

12.2.Trong trường hợp có mẫu thuẫn giữa các quy định cược của Nhà Cái với bất kỳ điều khoản và điều kiện sử dụng, việc truy cập vào các dịch vụ, phần mềm, thông tin và trang web(s) và các Điều khoản & điều kiện, trừ trường hợp được quy định rõ nếu không, các Điều khoản & Điều kiện sẽ được áp dụng.

Điều kiện bất khả kháng

13.1 Nếu Rồng Hổ không thực hiện được hay chậm trễ trong việc thực hiện bắt buộc những Điều kiện và Điều khoản này do các sự kiện xảy ra vượt ngoài tầm kiểm soát của Rồng hổ, nhưng sẽ không giới hạn ở: Hoạt động của Thiên Chúa giáo, thay đổi luật và các quy định hiện hành, hoạt động và sự trì trệ của cơ quan chính phủ, dân sự và quân sự, mệnh lệnh của tòa án, hành động khủng bố, sấm chớp hay hỏa hoạn, đình công, việc đóng cửa gây áp lực hay các chanh chấp lao động, lũ lụt, hạn hán, chiến tranh, nổi loạn, trộm cấp, hỏng đường truyền hay hệ thống, dịch vụ băng truyền rộng và viễn thông bị hỏng hay bị gián đoạn, mất điện hoặc thiếu điện, thời tiết khắc nghiệt, động đất và các thảm họa thiên nhiên, những hành động không thực hiện được hay bị trì hoãn đó không cấu thành sự vi phạm những điều kiện và điều khoản này. Quý khách phải đồng ý có những hành động cần thiết để giảm thiếu tối đa những hậu quả của các sự việc đó.

13.2. Việc thi hành của Rồng hổ đối với bất kỳ nghĩa vụ bị tạm hoãn trong khoảng thời gian mà các sự kiện bất khả kháng vẫn tiếp tục và nó sẽ có một phần kéo dài thời gian cho việc thực hiện nghĩa vụ đó trong suốt thời gian của giai đoạn đó.

TẢI APP
TRUY CẬP NHANH
TRÊN DI ĐỘNG

Rong Ho

LIÊN HỆ